Welkom op de website van IvOO VSO diplomastroom

Het Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs (IvOO) maakt deel uit van MosaLira, stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, en als zodanig is de missie en de visie van MosaLira inspiratiebron voor onze eigen visie.

Doelgroep
Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een onderwijsbehoefte (zowel didactisch als pedagogisch) die vraagt om een veilige, kleinschalige, gestructureerde, en een op de individuele leerling afgestemde leeromgeving en leerkrachtgedrag. Op dit moment hebben alle leerlingen een stoornis in het autistisch spectrum. Omdat de nadruk steeds meer ligt op de onderwijsbehoefte van een leerling en minder op stoornissen, zullen er in de loop van komende jaren mogelijk ook leerlingen onderwijs volgen op het IvOO die geen stoornis hebben in het autistisch spectrum, maar wel een gelijksoortige onderwijsbehoefte.

Missie
Het IvOO, VSO Diplomastroom biedt onderwijs en begeleiding die de leerlingen zo goed mogelijk in staat stelt om door te stromen naar vervolgonderwijs en zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Visie
- Ons onderwijs is er op gericht dat minimaal 75% van de leerlingen in staat is om de gekozen vervolgopleiding met goed gevolg af te ronden.
- Onderwijs is meer dan focussen op schoolse prestaties. Het totale functioneren van de leerling op alle leefgebieden wordt in acht genomen (didactiek; sociaal emotioneel functioneren; het functioneren thuis; hulpverlening ).
- Er is altijd sprake van een intensieve samenwerking tussen ouders en hulpverlening (indien betrokken) en school.
- We bieden onderwijs ‘zo eenvoudig als kan, zo speciaal als mogelijk’, kijkend naar de onderwijsbehoefte van het kind, maar steeds met het oog op vervolgonderwijs .
- Op individuele basis preventief, snel, kortdurend, intensief, adequaat bijsturen of aanpassen van het onderwijsproces biedt de meeste kans op het succesvol afronden van (vervolg)onderwijs.

IVOO zo eenvoudig logokopie1

Laatste nieuws

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen